worknet » služby » projektový manažment   Štvrtok 28.09.2023  
  SLUŽBY  
    KABELÁŽNE SYSTÉMY  
    OPTICKÉ SIETE  
    PROJEKTOVÝ MANAŽMENT  
  DISTRIBÚCIA  
  CERTIFIKÁTY  
  REFERENCIE  
  PARTNERI  
  CENNÍKY  
  KONTAKT  
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Poskytujeme služby projektového manažmentu v oblasti realizácie väčších infraštruktúrnych celkov. Ide najmä o prípravu a riadenie realizácie silnoprúdových, slaboprúdových a optických rozvodov pri výstavbe:

:: dátových centier
:: výrobných areálov
:: administratívnych komplexov

Uplatňovaním metód procesného a tímového manažmentu vieme pomôcť pri realizácii, ktorejkoľvek fázy projektu:

:: inicializačná fáza (ciele, predpoklady, obmedzenia)
:: plánovacia fáza (oblasť, predmet, časový plán, náklady, riadenie rizík kvalita, komunikácia, vytvorenie projektového plánu)
:: realizačná fáza (kontrola a sledovanie projektu, hodnotenie výkonnosti projektu, projektové správy, praktické otázky)
:: ukončovacia fáza (ukončovacie činnosti, odovzdanie, poučenie z projektu)

 Vlado Linek © 1999 - 2023 služby   distribúcia   certifkáty   referencie   partneri   cenníky   kontakt    Peter Greksák  218288