worknet » služby » kabelážne systémy   Piatok 12.07.2024  
  SLUŽBY  
    KABELÁŽNE SYSTÉMY  
    OPTICKÉ SIETE  
    PROJEKTOVÝ MANAŽMENT  
  DISTRIBÚCIA  
  CERTIFIKÁTY  
  REFERENCIE  
  PARTNERI  
  CENNÍKY  
  KONTAKT  

POČÍTAČOVÉ SIETE

   :: návrh informačných systémov a počítačových sietí (architektúra a topológia sietí)
   :: vypracovanie cenovej ponuky, resp. cenovej informácie
   :: projektová štúdia, realizačný projekt
   :: dodávka komponentov na pasívnu časť sietí
   :: inštalácia počítačových sietí:
      - metalických (zbernicová, štruktúrovaná kabeláž - UTP, FTP, STP) triedy D, E a F
      - optických (multimódové, monomódové)
   :: dodávka aktívnych zariadení
   :: meranie a vypracovanie meracích protokolov
   :: kompletizácia a oživenie sietí
   :: projektová dokumentácia skutočného stavu
   :: konzultačná a poradenská činnosť
   :: údržba, záručný a pozáručný servis

SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

   :: návrh silnoprúdovej infraštruktúry
   :: vypracovanie cenovej ponuky, resp. cenovej informácie
   :: projektová štúdia, realizačný projekt
   :: dodávka komponentov pre silnoprúdové rozvody
   :: inštalácia silnoprúdových rozvodov NN a VN do 22 kV
   :: výroba a montáž silnoprúdových rozvádzačov (oceľové, plastové)
   :: revízie a revízna činnosť
   :: projektová dokumentácia skutočného stavu
   :: konzultačná a poradenská činnosť
   :: údržba, záručný a pozáručný servis

 Vlado Linek © 1999 - 2024 služby   distribúcia   certifkáty   referencie   partneri   cenníky   kontakt    Peter Greksák  244672