worknet » kontakt » nové mesto n/v   Pondelok 26.02.2024  
  SLUŽBY  
  DISTRIBÚCIA  
  CERTIFIKÁTY  
  REFERENCIE  
  PARTNERI  
  CENNÍKY  
  KONTAKT  
    NOVÉ MESTO n/V  
    BRATISLAVA  
    HOTLINE  
NOVÉ MESTO n/V

poštová a fakturačná adresa:

Worknet s.r.o.
Dolná ul. 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32 7719 205 - 6
fax: +421 32 7719 207
novemesto@worknet.sk  

banka: SLSP Nové Mesto n/V
účet: 0272731202/0900
IBAN: SK17 0900 0000 0002 7273 1202

banka: Prima Banka
účet: 5891803001/5600
IBAN: SK15 5600 0000  0058 9180 3001
SWIFT: KOMASK2X

IČO: 35726351
DIČ: 2021308256
IČ DPH: SK 2021308256
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 14201/R

 Vlado Linek © 1999 - 2024 služby   distribúcia   certifkáty   referencie   partneri   cenníky   kontakt    Peter Greksák  230078